PILATES

Treningen i Pilates fokuserer på det som kan kalles funksjonell styrke. Det vil si at du arbeider med å styrke de musklene som ”støtter” kroppen, uten å ofre smidigheten.

Når du trener Pilates kreves det at du fokuserer dine tanker på de individuelle musklene i kroppen og styrker dem. Dette ekstra mentale fokus betyr at musklene arbeider maksimalt, og du oppnår bedre og hurtigere resultater.

Pilates sikter også på å trene det som kalles funksjonell smidighet. Det vil si at man opparbeider så mye smidighet som mulig, uten å ofre muskelstyrken. Pilates tar sikte på å holde din kropp i perfekt balanse!

Du kan derfor jobbe målrettet for å få din kropp så god som den overhodet kan bli.

 

Ønsker du mer informasjon om Pilates sjekk følgende link: www.stottpilates.com

Det er faste kurs i Pilates. I praksis betyr det at man melder seg på kurs på fast ukedag. Det er selvfølgelig mulig å trene Pilates flere ganger i uken. Hvis man er forhindret fra å delta på trening på den dagen man har fast plass vil det selvfølgelig være mulig å trene en annen dag den samme uken. Dette forutsetter at det er ledig plass.

Pilatestrening i sal forutsetter innlæring. Enten ved at man deltar på et nybegynnerkurs, eller at man gjennomfører 3 timers innlæring som privatundervisning, eller i små grupper (maks 5 personer).  Man vil få opplæring i øvelser på matte, samt bruk av noe utstyr.

Av hygieniske årsaker må du ha din egen pilatesmatte som du har med til timene. 

Pilates på ball

Pilatestrening på stor ball med vekt på å øke balansen og styrke armer og bein.

Pilates på matte

Klassisk Pilates på matte. Her benytter vi ulike former for utstyr. Små vektballer, styrkesirkler, strikker, «mini stability ball» og pøll. For tiden har vi timer bare i Pilates på stor ball. Noan ganger er det med utstyr. 

Pilates "spesial"

På dette kurset vil det være fokus på bindevevet i kroppen, og øvelser som er konstruert for å skape god "gli" i bindevevet.. Kurset er inspirert av "Anatomy Trains in Motion", "Slings in Motion" og Tom Myers arbeid.

Pilates i kombinasjon med trampoline

KardioPilates er en kombinasjon av vanlige Pilatesøvelser på trampolineduken og kondisjonstrening på trampoline. Hopp i ulike kombinasjoner til musikk.