Kjøpsvilkår

Påmelding er bindende. 

Ved sykdom/skade som berører hele eller deler av kursperioden, betales kursavgiften, men vi kan gi en tilgodelapp til fratrekk på et annet kurs. Hvert tilfelle vurderes, så ta kontakt!