Hovedlærere

Lisbeth Wavik                       

Lisbeth eier og driver Drøbak YogaStudio. Lisbeth er utdannet yogalærer ved Yogalærerskolen i Norge, 2001 - 2005. Hun har også videreutdannelse i Gravideyoga fra samme sted. Tidligere har hun undervist for Yogaskolen i Oslo. Hun er sertifisert STOTT PILATES®-instruktør. I tillegg har Lisbeth drevet kontinuerlig etterutdanning i både inn- og utland. Våren 2011 gjennomførte Lisbeth instruktørutdannelse i MedisinskYoga, og våren 2013 utdannelse i Yogaterapi. Høsten 2012 utdannet Lisbeth seg til GongMester. Våren 2013 fikk Lisbeth hvitt belte i Nia™, og sommeren 2013 grønt belte. Sommeren 2015 fikk Lisbeth blått belte i Nia™. Høsten 2016 har Lisbeth gjennomført et kurs i "Anatomy Trains™ in Motion". Høsten 2016 ble hun ferdig intruktør i "Medveten Andning".

Hege Nyrønning

Hege bor i Ås med et barn og hund. Hege jobber i dag som Gestaltpsykoterapeut i egen praksis i Drøbak og hun har Bachelor i Barnevern fra Høgskolen i Oslo. Hege har praktisert yoga siden 2000. Hun har praktisert ved ulike skoler og med ulike lærere fra både Norge og utlandet. Hun har også fulgt Tempelyogas 2 årige utdannelse 2009-2011. Hege har grunnkurs i Medisinskyoga mot stress og utbrenthet. Utdannet Mindfullness instruktør MBSR( Mindfullness basert stressreduksjon) Hege er vikar i MedisinskYoga, og underviser Gravideyoga, KlassiskYoga og DynamiskYoga. Hege gjennomførte kurset "Anatomy Trains™ in Motion" juni 2017. 

Heidi Hindbjørgmo

Heidi bor i Drøbak og jobber til daglig i IT-bransjen. Hun har mellomfag i sosialpsykologi fra Universitetet i Oslo, og er utdannet treningsveileder/kostholdsveileder fra Norges Idrettshøyskole. Heidi har praktisert yoga siden 2005, og gjennomførte i perioden 2009 – 2011 Tempelyogas to-årige instruktørutdannelse. Hun legger vekt på at yogaen hjelper deg til å ”logge deg på” kroppen slik at du kan finne ut hvordan du har det akkurat nå. Ved å lytte til kroppen din kan du gjøre den yogaen som er riktig for deg. Husk at du ikke skal konkurrere med verken deg selv eller andre. La pusten lede deg – den kan hindre deg i å overgå din nåværende kapasitet. Heidi ble instruktør i MedisinskYoga høsten 2013 og instruktør i MedisinskYoga ved Stress og Utbrenthet ett år senere. I perioden 2016-2017 har hun fulgt MediYoga terapeut og lærerutdannelse. Våren 2015 fikk Heidi hvitt belte og grønt belte i NiaTM. Høsten 2017 fullførte hun videreutdannelse i Holistisk Yoga ved Oslo Yoga

Ida Brenna

Ida er internasjonalt KRI sertifisert kundaliniyogalærer fra Kundaliniyogainstituttet 2012-2015. Hun har i tillegg videreutdannelse i gravideyoga, barselyoga og medisinsk barne- og ungdomsyoga.

Ida er genuint opptatt av å fremme helse, vitalitet og glede.

Hun har drevet Life helsekostbutikk i 6 år og vært Life sitt ansikt utad i reklamer på TV, dagspresse og livsstilsmagasiner. Hun har en bachelorgrad i Organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen i 2005, er diplomert klassisk massør/muskelterapeut fra Institutt for helhetsmedisin i 2004 og har medisin grunnfag fra Atlantis Medisinke høyskole, avd Spania i 2006. Ida ble setifisert Pilates Reformer- og "Pilates på matte"instruktør i 2015 fra Pilates Room.  Ida gjennomførte kurset "Anatomy Trains™ in Motion" juni 2017. 

Ida har yoga som livsstil, samt en passion for rawfood og supermat. Som yogalærer har Ida en unik tilstedeværelse og er opptatt av at alle kursdeltakerne skal bli sett, verdsatt og få mest mulig ut av hennes yoga- og Pilatestimer.

Vikarer

Kristiane Berglyd                          

Kristiane er utdannet sykepleier, og bor i Drøbak. Hun har praktisert yoga siden 2003. I 2005 var hun et år i India hvor hun prøvde ut flere ulike retninger innen yoga og meditasjon. I 2009 deltok Kristiane på teacher training(200 timer) med Yogaworks og våren 2011 instruktørkurs i MedisinskYoga. Hun legger vekt på en helhetlig tilnærming til yoga ut fra en forståelse av at yogaens effekt på sinnet er like viktig som de fysiske gevinstene. Pusten er alltid essensiell både i Dynamisk og Medisinsk yoga. Kristiane har undervist fra januar 2011. Våren 2013 ble Kristiane yogaterapeut. Hun underviser i mediyoga og dynamiskyoga med inspirasjon fra Yogaworks. I 2013 fullførte hun profesjonskurset fra Yogaworks(500 timer).

Heidi Huseby 

Heidi Huseby og familien har bodd i Drøbak siden 1994. I 1999 tok hun sitt første yogakurs, og skjønte straks at dette var hennes vei videre. Siden har yoga blitt en livsstil, både den fysiske yogaen, meditasjonen og filosofien. Den helsemessige delen av yoga, Ajurveda, er et eldgammelt indisk medisinsk system. Kunnskapen om Ajurveda har gitt Heidi et nytt perspektiv på yoga, og med det fikk hun innsikt i hvordan hun kunne undervise etter individuelle behov. Mange brikker falt på plass.
Heidi er utdannet yogalærer ved Tempelyoga i Drøbak. Gjennom ulike yogalærerkurs i inn- og utland, har hun tilegnet seg kunnskap innen mange ulike yogaretninger, slik som Hatha-yoga, Vinjasa-yoga og Contact-yoga. Fordypningsområder har vært barne- og ungdomsyoga og yoga med funksjonshemmede. Heidi er også utdannet allmennlærer med grunnfag i kroppsøving, og jobber til daglig ved Drøbak Montessori ungdomsskole som kroppsøvings- og norsklærer.  Hun har undervist barn, ungdom og voksne siden 2005. "Kan du puste, kan du gjøre yoga", er Heidis motto.

Siri Sponberg

Siri bor i Drøbak sammen med mann, 3 barn og 2 hunder. Hun har praktisert Hatha-yoga siden 2000. Siri deltok på Tempelyogas lærerutdannelse 2007 - 2009. Hun ble sertifisert barneyogalærer i 2008. Etter dette har hun undervist i barne- og ungdomsyoga, samt nybegynnere og videregående elever i regi av Tempelyoga. Hun har deltatt på en rekke kurs for å videreutvikle sine yogakunnskaper. Høsten 2012 utdannet Siri seg til GongMester.