Som man forstår vil sesong «Vår II» bli relativt annerledes enn tidligere sesonger. Dette som en konsekvens at de tiltakene myndighetene har iverksatt.

Vårens opplegg blir som følger:

Vi vil fortsette med å produsere videoklasser via Vimeo, samt noen online-timer på Teams.

Følgende blir lagt ut på nett hver uke.

  • 1 Kraftyoga
  • 2 Klassisk yoga (en lett og en middels fysisks)
  • 1 Mediyoga
  • 1 Pilates med utstyr
  • 1 Pilates-spesial

Vi har allerede 26 videoer ferdig produsert. Disse vil komme i tillegg til de som fortløpende lages hver uke.

Live-timer på Teams vil bli arrangert en gang iblant.

Ta kontakt med meg på telefon 90 09 35 81, hvis man ønsker mer informasjon.